នេះជាគេហទំព័រដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកចង់ស្រាវជ្រាវការសិក្សាភាសាកូរ៉េ។ ក្នុងគេហទំព័រនេះប្រមូលផ្តុំទៅដោយ ឯកសាយោងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ពិសេសអ្នកចង់រៀនពីពាក្យ វេយ្យាករណ៍ជាដើម។

(ចុចលើរូបដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ!)

Advertisements