ដូចដែលយើងដឹងហើយ ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកូរ៉េ បានជ្រើសរើសពលករខ្មែរ រាប់ពាន់នាក់ដើម្បីទៅបម្រើការងារ ផ្នែក កសិកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម។

ដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េ បេក្ខជន បេក្ខនារី ត្រូវការចាំបាច់ ការប្រលងជាប់តេស្ត EPS TOPIK ជាមុនសិន។

ដូចនេះដើម្បីជាជំនួយក្នុងការ សិក្សាត្រៀមប្រលងតេស្តនេះ លោកអ្នកអាចទាញយកសៀវភៅមេរៀន ត្រៀមប្រលង EPS TOPIK បានតាមរយៈការចូលទៅទាញយកនៅតំណរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Untitled-1ចុចលើរូបដើម្បីទៅកាន់ទំព័រ Download

Advertisements